good (jazzy) morning

невероятно красив изгрев над София днес… малките неща…!!

♫ Chet Baker “Alone together”

alone together