Streets of Sofia: fog

Даже панелите “тип китайска стена” не се виждат в мъглата… при-каз-но…

fog bus